Signpainters

Sign Painting to ręczne malowanie szyldów i liternictwa

Ręcznie malowane szyldy, spersonalizowane liternictwo namalowane na witrynach, złocone litery na szkle czy nawet ozdobne menu namalowane na ścianie, mają w sobie pewne piękno i ponadczasowy charakter. Tych wrażeń nie da się podrobić czy zduplikować, korzystając z tworzonych przemysłowo szyldów, naklejanych liter czy drukowanych tablic. To ludzka, rzemieślnicza praca świadczy o wyjątkowości, jaką niosą ze sobą tradycyjnie tworzone przekazy reklamowe. To ona podnosi prestiż, ona ma duszę.